Địa chỉ: 94 Mạc Thị Bưởi (Lầu 2), quận 1, TP Hồ Chí Minh, Viet Nam

Điện thoại: +84862913585

Hotline: +84938578617

Email: contact@misssaigonstudio.com

Website: http://misssaigonstudio.com

Facebook: http://facebook.com/misssaigonstudio

Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30